Načítavam stránku...

Venujte 2 % zo svojich daní

Vážení priatelia a podporovatelia, dovoľte mi osloviť Vás v súvislosti s Vašim právom rozhodnúť, ako použiť 2 % dane z príjmu za rok ...

Automotive klub - Mercedes medzi študentami

Obchodná fakulta pokračuje v nadväzovaní spolupráce s hospodárskou praxou. V roku 2019 rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a konateľ ...

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 21. mája 2020 vydáva opatrenie rektora č. 9/2020, ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú opatrenia rektora č. 6/2020 vydané dňa 24. apríla 2020.

Čítať ďalej...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?