Načítavam stránku...

V rámci spolupráce s praxou sme otestovali ďalší pilotný projekt Services club, ktorý bol zameraný na služby biznis a shared services centier.

Services club je špecializovaný klub zameraný na vnútropodnikové, outsourcované a iné podnikové služby objavujúce sa v medzinárodne pôsobiacich spoločnostiach. Cieľom klubu je inovatívnou formou výučby, prostredníctvom PBL metódy (project based learning) spoznať a zažiť na vlastnej koži prostredie business centier a centier zdieľaných služieb na Slovensku. Partnerom Services clubu je spoločnosť Adient, s. r. o. s titulom business centrum. Tento klub bol určený pre študentov 3.ročníka Obchodnej fakulty v rámci študijného programu podnikanie v cestovnom ruchu a službách.

Študenti mali počas zimného semestra 2017/2018 možnosť pracovať na projektoch zadaných práve partnerom klubu. Počas celého trvania projektu študenti aktívne spolupracovali a dostávali informácie od Martiny Hrabalovej, HR business partnera spoločnosti Adient s.r.o..

Na projektoch pracovalo spolu 6 tímov študentov, z ktorých každý mal špeciálnu tému vychádzajúcu z aktuálnych potrieb spoločnosti. Počas semestra mali študenti možnosť zažiť aj exkurziu v spoločnosti Adient, s. r. o., počas ktorej nazreli do procesov a prostredia spoločnosti. Získali tým cenné informácie, ktoré im pomohli v ujasnení predstavy o business centrách vo všeobecnosti, ako aj konkrétne o pôsobení spoločnosti Adient, s. r. o.

Počas semestra sa zrealizovali 2 priebežné a jedna finálna prezentácia, na ktorej boli prítomní až šiesti zástupcovia spoločnosti Adient, s. r. o. Počas záverečnej prezentácie študenti ukázali, čo sa počas semestra naučili a najlepší z nich neodišli naprázdno. Projekty boli vyhodnotené skutočne veľmi pozitívne, čo prisudzujeme práve tomu, že ich viedli aj partneri z praxe. Víťazný tím získal okrem lákavej prvej ceny aj veľmi pozitívnu spätnú väzbu priamo od konateľa spoločnosti Adient, s. r. o., pána Petra Kováča, ktorý bol tiež jedným z finálnych hodnotiteľov projektov.

Na prvom mieste sa umiestnil tím s témou Výkon štandardizovaných činností Business centier a motivácia mladých ľudí. Gratulujeme študentom Nikole Dávidekovej, Alexandre Blazsekovej, Matúšovi Rýdzemu a Jakubovi Čelechovskému.

Services club prebiehal pod vedením supervisorky Ing. Miroslavy Prvákovej z katedry služieb a cestovného ruchu. Viac informácií a podmienky účasti v Services clube získate e-mailom na adrese: miroslava.prvakova@euba.sk

Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie, ukážeme výsledky z projektov, vysvetlíme vám, ako sa môžete zapojiť a čo získate zapojením sa do predmetu.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?