23. februára 2023 započala Obchodná fakulta intenzívnu spoluprácu so Slovenským plynárenským priemyslom (SPP, a. s.).

Na základe iniciatívy riaditeľa divízie rozvoja podnikania Rastislava Nemca sa na pôde Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnilo stretnutie so zástupcami SPP - s riaditeľkou odboru ľudských zdrojov Ľubomírou Radošovou, vedúcim oddelenia vzdelávania a HR služieb Reném Bergmannom a vedením fakulty – s dekanom Petrom Drábikom a prodekanom pre rozvoj a zabezpečovanie kvality Jozefom Orgonášom, s cieľom začať intenzívnu spoluprácu v oblasti vzdelávania.

Obe strany vyjadrili presvedčenie, že takáto spolupráca bude prínosom pre všetky zúčastnené strany - pre študentov, pedagógov, ale aj pre samotné SPP. Súčasťou spolupráce bude nielen prepájanie obchodu a akademického prostredia, ale tiež spoločná tvorba tém záverečných prác, riešenie medzinárodných projektov, či účasť expertov z praxe na fakultných prednáškach a seminároch.

Najbližším krokom by malo byť podpísanie memoranda o spolupráci, ktoré vytýči oblasti vzájomnej spolupráce so začiatkom od budúceho akademického roka 2023/2024.

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.