Po úspešnom obhájení dizertačných prác na Obchodnej fakulte boli absolventom doktorandského štúdia udelené akademické tituly „Philosophiae doctor“.

Diplom absolventov vedeckej prípravy, ktorí splnili predpoklady na priznanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), si v akademickom roku 2023/2024 na Obchodnej fakulte prevzalo 8 mladých vedeckých pracovníkov.

Ing. Ján Hrinko

Ing. Róbert Hula

Ing. Michal Jankovič

Ing. Henrich Juhás

Ing. Kristína Korytinová

Ing. Pavol Stuller MBA

Ing. Michal Vávra

Ing. Lenka Zemanová

Slávnostnej promócie sa zúčastnili rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave Paula Puškárová, prodekan Obchodnej fakulty Róbert Rehák a dekani ostatných fakúlt EU v Bratislave.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.