Načítavam stránku...

Každoročne je začiatok akademického roka na Obchodnej fakulte spojený so slávnostnou imatrikuláciou študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, ktorá sa v tomto roku konala 19. októbra 2016 o 12,45 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Týmto aktom sa novoprijatí študenti zaraďujú do početnej akademickej obce fakulty. Študentom prvého ročníka sa na začiatku slávnostnej imatrikulácie prihovoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., a poprial im veľa úspechov v ich nastávajúcom štúdiu. Dekan Obchodnej fakulty vyzdvihol správnosť rozhodnutia študovať práve na Obchodnej fakulte a vyslovil presvedčenie, že štúdium bude pre študentov a následne absolventov prínosom pre ich ďalší osobný a profesionálny život. Predsedníčka Študentského parlamentu Obchodnej fakulty vo svojom príhovore ubezpečila nových študentov, že bude zastupovať ich záujmy a pomáhať pri riešení akýchkoľvek problémov. Následne za všetkých študentov zložila imatrikulačný sľub študentka Michaela Kupčíková. Zástupcovia jednotlivých študijných skupín prebrali z rúk dekana fakulty imatrikulačné listy pre svojich spolužiakov. Večerná beánia bola pre nových študentov priestorom na spoznanie a nadviazanie nových kontaktov pri skvelej zábave, ktorú pre nich pripravili študentské parlamenty troch fakúlt.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?