18. januára 2018 o 14,30 sa po prvýkrát na Slovensku stretnú zástupcovia praxe, ktorí sa zaoberajú produktovým manažérstvom, na podujatí ProductCamp Bratislava.
Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete na: www.productcamp.sk

Podujatie organizačne pripravili študenti študijného programu marketingový a obchodný manažment Obchodnej fakulty pod vedením 2 pedagógov.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.