Aj tento rok zavítali medzi nás študenti stredných škôl... Ich cieľ bol jasný - dozvedieť sa čo najviac informácií o možnostiach štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a jej fakultách.

Obchodná fakulta nechýbala na tomto podujatí - Informačnom dni Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý sa konal 8. 2. 2019 od 8:00 do 13:00.

Vo vestibule budovy, v ktorej Obchodná fakulta sídli, boli pripravené prezentačné stánky jednotlivých študijných programov, ktoré fakulta ponúka na 1. stupni štúdia: podnikanie v obchode, medzinárodné podnikanie a podnikanie v cestovnom ruchu a službách. V každom prezentačnom stánku mali zastúpenie zástupcovia katedier, ktoré naše študijné programy zabezpečujú, aj naši študenti kompetentní a pripravení odpovedať na otázky uchádzačov o štúdium. Zároveň v spoločenskej miestnosti v 30-minutových cykloch prebiehala prezentácia fakulty so zameraním na opodstatnenie a prínos Obchodnej fakulty v oblasti obchodnovedných disciplín, uplatniteľnosť absolventov v praxi, prepájanie študentov s praxou, na možnosti štúdia v zahraničí, či spoluprácu fakulty s praxou. V rámci diskusie, ktorá prebiehala v závere každého bloku prezentácie fakulty, stredoškolákov zaujímali možnosti štúdia v zahraničí, podpora študentov v kariérnom uplatnení už počas štúdia, náročnosť štúdia či možnosti mimovzdelávacích aktivít.

Teší nás, že medzi nás zavítalo naozaj veľa študentov a stali sa v priebehu prezentácie Obchodnej fakulty nachvíľu našou súčasťou. Stredoškolákom želáme úspešné ukončenie stredoškolského štúdia a veríme, že s mnohými z nich sa stretneme na začiatku nového akademického roka ako študentmi Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.