Načítavam stránku...

9. mája 2019 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave delegácia zo Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) pod vedením dekana International Business School (IBS) Jianzhong HUANGA.

Súčasťou delegácie zo SUIBE bola Quan JIN, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, Yuhong SHANG, riaditeľ Centra pre Strednú a Východnú Európu a Chunli CHE, koordinátorka spolupráce s EUBA.

SUIBE je verejná vysoká škola so sídlom v Šanghaji s viac ako 50-ročnou históriou. Hlavné študijné a výskumné zameranie IBS SUIBE je orientované na medzinárodný obchod, marketing, logistiku a E-commerce. SUIBE je aktívnou inštitúciou v oblasti výmeny a spolupráce, nadviazala rozsiahle partnerstvá s inštitúciami vo viac ako 80 štátoch sveta, ponúka 12 spoločných študijných programov v spolupráci s univerzitami v Austrálii, Veľkej Británii, Kanade a Nemecku.

S ohľadom na zameranie IBS SUIBE a záujem o rozširovanie spolupráce sa rokovania spolu s Borisom MATTOŠOM, prorektorom pre medzinárodné vzťahy, ktorý delegáciu na pôde univerzity prijal, zúčastnili aj zástupcovia Obchodnej fakulty: Peter DRÁBIK, dekan fakulty, Paulína KRNÁČOVÁ, prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR OF a Jozef ORGONÁŠ, prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality OF.

Zástupcovia EU v Bratislave a SUIBE rokovali o rozšírení možností spolupráce. V júni 2018 podpísal rektor EU v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., v Šanghaji memorandum o porozumení so SUIBE. Zmluvná spolupráca sa aktuálne rozšírila aj o študentskú výmenu na báze reciprocity v počte 4 študentov za akademický rok. Predmetom diskusie boli krátkodobé a dlhodobé pobyty pedagogických zamestnancov, možnosti internacionalizácie štúdia, príprava spoločných publikácií a výskumná spolupráca. Na pozvanie rektora EU v Bratislave sa po skončení rokovania na pôde univerzity uskutočnil pracovný obed s delegáciou SUIBE.

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?