Vyhlásenie 
volieb kandidáta na dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027

 

Akademický senát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS OF EU v Bratislave“)  v súlade s § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 11 ods. 2 Štatútu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a prijatým uznesením na zasadnutí AS OF EU v Bratislava dňa 22. 04. 2022

vyhlasuje

voľby kandidáta na dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 na deň

22. november 2022 o 12.00 hod.

a schválil

volebnú komisiu na voľby kandidáta na dekana OF EU v Bratislave v zložení:

 

Zamestnanecká časť:

  • doc. Ing. Dana Benešová, PhD. – Katedra cestovného ruchu
  • prof. Ing. Zuzana Kittová, PhD., M.B.L.-HSG – Katedra medzinárodného obchodu
  • JUDr. Hana Magurová, PhD., LL.M. – Katedra obchodného práva
  • doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. – Katedra medzinárodného obchodu

 

Študentská časť:

  • Filip Žiak

 

Náhradníčka:

  • doc. Dr. Ing. Malgorzata A. Jarossová – Katedra marketingu

 

Voľby kandidáta na dekana OF EU v Bratislave organizuje a zabezpečuje volebná komisia v zmysle čl. 11 Štatútu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Miesto konania, ďalšie termíny a pravidlá volieb zverejní volebná komisia v zmysle čl. 11 Štatútu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Bratislava 22. 4. 2022


doc. Ing. Milan Oreský, PhD.
predseda AS OF EU v Bratislave 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.