Spoločnosť Profesia už po pätnástykrát zostavila rebríček vysokých škôl, študijných odborov a fakúlt na základe toho, koľko zamestnávateľov si na portáli Profesia.sk prehliadalo v roku 2021 životopisy absolventov, tzn. nehodnotí kvalitu vysokých škôl, ale možnosť uplatnenia absolventov na trhu práce.

Zo zverejnených výsledkov vyplýva, že absolventi Obchodnej fakulty, ktorá v rebríčku fakúlt obsadila 8. miesto, patria medzi najžiadanejších absolventov spomedzi fakúlt s ekonomickým zameraním, keď zoberieme do úvahy tú skutočnosť, že na prvých 7 miestach dominujú fakulty so zameraním na oblasť informatiky, príp. strojárstva.

2022 6 8 profesia rebricek fakult

Taktiež možno konštatovať, že zamestnávatelia prejavujú zvýšený záujem o životopisy absolventov v študijnom odbore ekonomika, ktoré si v priemere prezrú približne 3 zamestnávatelia.

2022 6 8 profesia rebricek odborov

Rebríček univerzít síce vedie Slovenská technická univerzita, za ňou však nasleduje Ekonomická univerzita v Bratislave. V roku 2021 si v priemere približne 4 firmy otvorili životopis absolventa Ekonomickej univerzity v Bratislave z databázy na portáli Profesia.sk.

2022 6 8 profesia rebricek univerzit

 

Zdroj: Profesia.sk. 2022.O akých absolventov majú najväčší záujem zamestnávatelia? Dostupné 8.6.2022 na: https://firma.profesia.sk/o-akych-absolventov-maju-najvacsi-zaujem-zamestnavatelia/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.