Pozývame všetkých študentov a zamestnancov EU v Bratislave na slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční v pondelok 19. septembra 2022 o 11:30 h v Aule EU v Bratislave.

 

Program:

  • Príhovor rektora EU v Bratislave
  • Príhovor predsedu Správnej rady EU v Bratislave
  • Príhovor prezidentky ŠP EU v Bratislave
  • Udelenie Ceny rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za pedagogickú činnosť
  • Udelenie Ceny Ekonomickej univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť
  • Udelenie Ceny EU v Bratislave za ŠVOČ
  • Vystúpenie folklórneho súboru Ekonóm

2022 9 13 otvorenie ar 2022 2023

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.