Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu zverejnilo ponuku na odbornú stáž vo Švajčiarsku, zameraním vhodnú predovšetkým pre študentov manažmentu cestovného ruchu.