Načítavam stránku...

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 20. výročia jej založenia udelila pamätnú medailu Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Medailu odovzdal dekan Fakulty managementu UK v Bratislave prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK, DrSc. dňa 13.10.2011 na slávnostnom rozšírenom zasadnutí Vedeckej rady Fakulty managementu UK.

Výstava odborných a vedeckých publikácií autorov Obchodnej fakulty vydaných v roku 2011 sa uskutočnila dňa 10. 10. 2011 v priestoroch dekanátu Obchodnej fakulty. Podujatie sprevádzali dve sprievodné podujatia – Slávnostné uvedenie vystavovaných publikácií do akademického života a tiež Prezentácia výstupov z vedeckej tvorby katedier Obchodnej fakulty. Vystavované boli nasledujúce diela v kategóriách:

Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru Obchodnej fakulty EU v Bratislave zorganizovala v spolupráci s kongresovou agentúrou euroedu, s.r.o., Košice, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR  1. ročník kongresu ProSaCo - PRODUCT SAFETY CONGRESS. Akcia sa konala dňa 6.10.2011 v hoteli Holiday Inn, Trnava a jej hlavnou témou bola bezpečnosť produktov a ochrana spotrebiteľa.

Od októbra 2011 sa Ekonomická univerzita v Bratislave zaraďuje medzi ekologicky uvedomelé vysoké školy. Stalo sa tak na podnet doktorandov Katedry marketingu Obchodnej fakulty, Ing. Ivana Bzdúšeka a Ing. Márie Vasiľovej a študentskej organizácie oikos Bratislava, za podpory súčasného vedenia univerzity ako aj nového vedenia Obchodnej fakulty.

Otvorenie akademického roka patrí na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave k slávnostným udalostiam. V tomto akademickom roku po prvý krát dekan fakulty Ing. Štefan Žák, PhD. odovzdal Cenu dekana za publikačnú činnosť siedmym oceneným pedagógom.

V akademickom roku 2010/2011 sa na pedagogickom pracovisku Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Topoľčanoch konali trináste promócie študentov externého bakalárskeho štúdia. Čitateľom radničných zvestí radi priblížime atmosféru a úroveň tohto významného spoločensko-pedagogického aktu, na ktorom sa okrem dekana OF EU v Bratislave Ing. Štefana Žáka, PhD. a ďalších funkcionárov fakulty zúčastnil aj primátor Topoľčian Ing. Peter Baláž. V hľadisku sa zúčastnili ako hostia aj poslanci MsZ a pracovníci mestského úradu, ako aj prednosta ObÚ v Topoľčanoch Ing. Karol Zaťko a rodičia, rodinní príslušníci a známi študentov.

Čítať ďalej...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?