Načítavam stránku...

Aj tento akademický rok si v zimnom semestri mohli študenti bakalárskeho štúdia zvoliť cudzojazyčný predmet prípadové štúdie v cestovnom ruchu v nemeckom jazyku (Fallstudien im Tourismus).

V dňoch 29. – 30. novembra 2018 sa stretli doktorandi a mladí vedeckí pracovníci na medzinárodnej vedeckej konferencii Merkúr 2018, ktorá sa po rokoch vrátila naspäť do Bratislavy – rokovacej miestnosti rektorátu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Volebná komisia pre voľbu dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity oznamuje mená kandidátov na dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023,

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?