Načítavam stránku...

Volebná komisia pre voľbu dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity oznamuje mená kandidátov na dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023,

Študenti, opäť sa môžete zapojiť od súťaže! Tentokrát ide o súťaž pre tých, ktorí nielen radi cestujú po Českej republike, ale z týchto ciest píšu články v novinách, blogy, zážitky z ciest zaznamenávajú vo forme vlogov, videí, príp. tvorbou dokumentov a pod. Termín na prihlásenie: 15. december 2018

18. októbra 2018 sa študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave študijného programu medzinárodné podnikanie v rámci voliteľného predmetu etické aspekty finančných operácií v medzinárodnom obchode zúčastnili medzinárodného finančného veľtrhu GEWINN Messe vo Viedni.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?