Načítavam stránku...

studenti v klube

Inovatívnou formou praktickej výučby v programe Talentway sú odborné kluby a akadémie – väčšinou paralelné platformy špecifickej formy duálneho vzdelávania, kde sa pod vedením expertov z praxe realizuje praktická výučba v trvaní jedného až dvoch semestrov. Počas tohto obdobia sa realizujú rôzne seriály odborných workshopov, prednášok, tímová práca na projektoch, exkurzie, pôsobenie v podnikoch, seriál prezentácií, záverečné festivaly, kde študenti prezentujú svoje výsledky alebo predvádzajú nadobudnuté marketingové, prezentačné alebo obchodné skúsenosti.

Informácie o odborných kluboch a akadémiách sa študenti dozvedia vždy na začiatku semestra, detaily potom poskytujú tzv. supervisori klubov.

 

Prehľad o aktivitách jednotlivých klubov nájdete na: 

 

Aktuálne sa dlhodobo realizujú tieto odborné kluby a akadémie:

logo retail academy

 

 

 

 

  •  BankAdemy – v kooperácii so spoločnosťou Tatra banka, a. s.; supervisor: Veronika Nekolová – veronika.nekolova@euba.sk

logo bankademy

 

 

 

 

 

logo digital club

logo ekovizn

  • Event Club – na podporu podnikateľských aktivít študentov; supervisor: Katarína Chomová – katarina.chomova@euba.sk

 

  • Sales Academy – v kooperácii s viacerými obchodnými spoločnosťami (www.zlavadna.sk, NN životná poisťovňa); supervisor: Veronika Nekolová – veronika.nekolova@euba.sk

 logo sales academy

 logo media club

 logo foodie club

  • I Generation Club - v kooperácii s Poštovou bankou, a. s., na podporu vzdelávania finančnej gramotnosti na stredných školách; supervisor: Peter Filo – peter.filo@euba.sk

logo fingra

  • Agrobio klub – v kooperácii s významnými vinárstvami; supervisor: Paulína Krnáčová – paulina.krnacova@euba.sk

 logo agrobio klub

  • Online klub – v kooperácii s viac ako 10 partnermi; supervisor: Ľuboš Oláh – olah.lubos@gmail.com

logo online klub

 

 

 

 

  • Google Academy – v kooperácii s Google Slovensko, a. s.; supervisor: Ľuboš Oláh – olah.lubos@gmail.com

 

 logo jokerittv

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?