Načítavam stránku...

studenti v klube

Základným formátom praktickej výučby sú odborné kluby a akadémie – väčšinou paralelné platformy špecifickej formy praktického vzdelávania, kde sa pod vedením expertov z praxe realizuje praktická výučba v trvaní jedného až dvoch semestrov. Počas tohto obdobia sa realizujú rôzne seriály odborných workshopov, prednášok, tímová práca na projektoch, exkurzie, pôsobenie v podnikoch, seriál prezentácií, záverečné festivaly, kde študenti prezentujú svoje výsledky alebo predvádzajú nadobudnuté marketingové, prezentačné alebo obchodné skúsenosti.

Informácie o odborných kluboch a akadémiách sa študenti dozvedia vždy na začiatku semestra, detaily potom poskytujú tzv. supervízori klubov.

 

Prehľad o aktivitách jednotlivých klubov nájdete na: 

 

Aktuálne sa dlhodobo realizujú tieto odborné kluby a akadémie:

logo retail academy

 

 

 

 

 •  BankAdemy – interdisciplinárny formát v kooperácii s Národohospodárskou fakultou EU v Bratislave a spoločnosťou Tatra banka, a. s.; supervisor: Veronika Nekolová – veronika.nekolova@euba.sk

logo bankademy

 

 

 

 

 

 • Agrobio klub – v kooperácii s významnými vinárstvami; supervisor: Paulína Krnáčová – paulina.krnacova@euba.sk

   logo agrobio klub

 • Foodie Club - v kooperácii s Nestlé Slovensko, a. s.; supervisor: Malgorzata A. Jarossová – malgorzata.jarossova@euba.sk

  logo foodie club

 • Digital Club – interdisciplinárny formát v kooperácii s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave; supervisor: Ivan Hlavatý – ivan.hlavaty@euba.sk

logo digital club

logo ekovizn

 • Event Club – na podporu podnikateľských aktivít študentov; supervisor: Katarína Chomová – katarina.chomova@euba.sk

 

 • Sales Academy – v kooperácii s viacerými obchodnými spoločnosťami; supervisor: Veronika Nekolová – veronika.nekolova@euba.sk

 logo sales academy

 logo media club

 • Online klub – v kooperácii s viac ako 10 partnermi; supervisor: Ľuboš Oláh – olah.lubos@gmail.com

logo online klub

 

 

 

 

 logo jokerittv

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?