studenti v klube

Základným formátom praktickej výučby sú odborné kluby a akadémie – väčšinou paralelné platformy špecifickej formy praktického vzdelávania, kde sa pod vedením expertov z praxe realizuje praktická výučba v trvaní jedného až dvoch semestrov. Počas tohto obdobia sa realizujú rôzne seriály odborných workshopov, prednášok, tímová práca na projektoch, exkurzie, pôsobenie v podnikoch, seriál prezentácií, záverečné festivaly, kde študenti prezentujú svoje výsledky alebo predvádzajú nadobudnuté marketingové, prezentačné alebo obchodné skúsenosti.

Informácie o odborných kluboch a akadémiách sa študenti dozvedia vždy na začiatku semestra, detaily potom poskytujú tzv. supervízori klubov.

 

Prehľad o aktivitách jednotlivých klubov nájdete na: 

 

Aktuálne sa dlhodobo realizujú tieto odborné kluby a akadémie:

 • Retail Academy – v kooperácii s Lidl Slovensko, v. o. s.; supervisori: Jozef Orgonáš – , Anna Veszprémi Sirotková –

logo retail academy

 

 

 

 

 • BankAdemy – interdisciplinárny formát v kooperácii s Národohospodárskou fakultou EU v Bratislave a spoločnosťou Tatra banka, a. s.; supervisor: Veronika Nekolová - 

logo bankademy

 

 

 

 

  

 • Agrobio klub – v kooperácii s významnými vinárstvami; supervisor: Paulína Krnáčová – 

   logo agrobio klub

 

 • Foodie Club - v kooperácii s Nestlé Slovensko, a. s.; supervisor: Malgorzata A. Jarossová –

  logo foodie club

 

 • Digital Club – interdisciplinárny formát v kooperácii s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave; supervisor: Ivan Hlavatý – 

logo digital club

 

 • Ekovižn klub – v kooperácii s so študentskou organizáciou OIKOS; supervisori: Petra Garasová - , Alena Donovalová – 

logo ekovizn

 

 • Event Club – na podporu podnikateľských aktivít študentov; supervisor: Katarína Chomová –

 

 • Sales Academy – v kooperácii s viacerými obchodnými spoločnosťami; supervisor: Veronika Nekolová –

 logo sales academy

 

 • Media Club – v kooperácii s MediaCom, s. r. o.; supervisor: Miroslava Loydlová –

 logo media club

 

 • Online klub – v kooperácii s viac ako 10 partnermi; supervisor: Ľuboš Oláh – 

logo online klub

 

 

 

 

 • Jokerit TV – študentská televízia v kooperácii s Jokerit Petržalka, o. z. ; supervisor: Andrej Augustín –

 logo jokerittv