Načítavam stránku...

Problémovo orientované vyučovanie (problem-based learning) je hlavná didaktická metóda na realizáciu vzdelávacích a tréningových aktivít v programe Talentway. Ide o dopytovo orientovanú metódu (self-directed learning – SDL), teda kľúčovým východiskom je problém (zadanie, projekt), študenti sú rozdelení do tímov a sami vyžadujú, akú teóriu je nutné vykladať k tomu, aby riešenie problémov bolo úspešné.

V priebehu riešenia študenti realizujú pravidelné priebežné prezentácie, komplexné výsledky potom prezentujú na záverečnej prezentácií. Hodnotenie je zamerané na rôzne schopnosti, je kolektívne a zabezpečujú ho nielen supervisori, ale aj experti z praxe.

Viac o problem-based learning-u sa dozviete v práve pripravovanej e-knihe. 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?