Načítavam stránku...

logo talentway

Unikátny program Talentway je zameraný na systematický rozvoj osobnosti študentov prostredníctvom:

 • zisťovania osobných silných stránok,
 • odbornej profilácie v trendových odvetviach,
 • špecializácie pre budúce povolanie v konkrétnom odvetví,
 • nadobúdania praktických skúseností počas štúdia,
 • určovania tímových rolí,
 • získavania dôležitých kontaktov s odborníkmi, manažérmi a expertmi z vybraných oblastí podnikania a spoločenského prostredia.

 

Program Talentway poskytuje študentom pravidelný a systematický priestor od prvého až po piaty ročník štúdia pre priamu kooperáciu s praxou a to zapojením študentov do riešení praktických úloh, problémov a výziev na rôznej úrovni náročnosti; zapojením do interdisciplinárnych tímov, vytváraním vlastných tém záverečných prác, aj zakladaním vlastných podnikov študentov.

Program Talentway sa aplikuje v špecifickej štruktúre tak, aby sa každý študent zapojil už od prvého ročníka do priamej kooperácie s vybraným odvetvím, pričom na väčšine aktivít sa zúčastňujú partneri z praxe, či už poskytovaním expertov pre vedenie odborných workshopov, alebo aj možnosťami stážových pobytov v týchto podnikoch.

Program Talentway sa realizuje od prvého až po piaty ročník týmito formami:

 • vybrané predmety študijných programov
 • odborné kluby a akadémie (duálne vzdelávanie)
 • odborná prax
 • problem-based learning
 • záverečné práce
 • start up a podnikanie študentov

 

Aktuálne informácie o programe Talentway publikujeme pravidelne na www.talentway.net  a na FB stránke @Talentway 

 

Ostatné aktivity s praxou

Skúsenosti  z bežného semestra aplikujeme aj na ďalšie a mimoriadne aktivity, napr.

 

Dlhodobí partneri z praxe

talentway partneri

 

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?