Načítavam stránku...

core team tw

V každom ročníku štúdia sa študenti zapájajú do riešení vybraných zadaní cez odborné predmety pod vedením akademických pracovníkov, ako aj v kooperácii s expertmi z praxe. Všetky zadania sú reálne problémy praxe, najlepšie riešenia sa aj aplikujú do podnikov. Vybranými predmetmi sú:

  • na I. stupni (bakalárske štúdium)

1. ročník: Marketing

2. ročník: Podnikanie v praxi – kluby

3. ročník: povinne voliteľné predmety

 

  • na II. stupni (inžinierske štúdium)

1. ročník: Inovačný manažment, Produktové manažérstvo, Informačné systémy marketingu

2. ročník: Marketingová komunikácia, povinne voliteľné predmety

 

Komplexné informácie o kooperácii s praxou vo vybraných predmetoch sa študenti dozvedia vždy na úvodnej prednáške k danému predmetu na začiatku semestra, detaily potom poskytujú vyučujúci jednotlivých cvičení.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?