Študentov orientujeme na to, aby využívali partnerstvá v projektovej výučbe na prípravu vlastnej témy záverečnej práce. Takéto aplikačné práce sú zamerané na riešenie zložitejších problémov podnikateľskej a spoločenskej praxe, pričom sa využívajú rôzne prieskumné, výskumné, analytické, modelové a kreatívne metódy.

Okrem štandardných výstupov (bakalárske a diplomové práce) majú študenti možnosť prezentovať výsledky svojich projektov, riešení z klubov, podnikateľské aktivity a ďalšie zaujímavosti na už tradičných semestrálnych podujatiach:

  • Regionfest a Vianočná univerzita;
  • Winefest a Jarná univerzita.