Načítavam stránku...

Čoraz viac orientujeme študentov na to, aby využívali partnerstvá v programe Talentway  na prípravu vlastnej témy záverečnej práce. Takéto aplikačné práce sú zamerané na riešenie zložitejších problémov podnikateľskej a spoločenskej praxe, pričom sa využívajú rôzne prieskumné, výskumné, analytické, modelové a kreatívne metódy.

 

Okrem štandardných výstupov (bakalárske a diplomové práce) majú študenti možnosť prezentovať výsledky svojich projektov, riešení z klubov, podnikateľské aktivity a ďalšie zaujímavosti na už tradičných semestrálnych podujatiach:

Vianočná univerzita

Jarná univerzita a Winefest

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?