Študentov vedieme k tomu, aby sa počas štúdia zameriavali na prípravu a tvorbu vlastnej témy záverečnej práce, ktorú môžu riešiť v kooperácii s partnermi z praxe, s ktorými sa stretnú počas štúdia. Takéto aplikačné práce sú zamerané na riešenie zložitejších problémov podnikateľskej a spoločenskej praxe.

Okrem štandardných výstupov (bakalárske a diplomové práce) majú študenti možnosť prezentovať výsledky svojich projektov, riešení z klubov, podnikateľské aktivity a ďalšie zaujímavosti na záverečných semestrálnych podujatiach:

  • Vianočná univerzita / Regionfest
  • Jarná univerzita / Winefest.