studenti v klube

The basic format of practical teaching are professional clubs and academies – mostly parallel platforms of a specific form of practical training, where practical instruction is carried out by   experts in the duration of one to two semesters. During this period, various series of professional workshops, lectures, teamwork on projects, excursions, activities in companies, series of presentations, final festivals where students present their results or show the acquired marketing, presentation or business skills.

Students get the information on professional clubs and academies at the beginning of the semester, and the details are then provided by the so-called supervisors of the clubs.

An overview of the activities of each club can be found at: 

 

The following professional clubs and academies are currently being organized:

 • Retail Academy – v kooperácii s Lidl Slovensko, v. o. s.; supervisori: Jozef Orgonáš – , Anna Veszprémi Sirotková –

logo retail academy

 

 

 

 

 •  BankAdemy – interdisciplinárny formát v kooperácii s Národohospodárskou fakultou EU v Bratislave a spoločnosťou Tatra banka, a. s.; supervisor: Veronika Nekolová – 

logo bankademy

 

 

 

 

 

 • Agrobio klub – v kooperácii s významnými vinárstvami; supervisor: Paulína Krnáčová – 

   logo agrobio klub

 

 • Foodie Club - v kooperácii s Nestlé Slovensko, a. s.; supervisor: Malgorzata A. Jarossová –

  logo foodie club

 

 • Digital Club – interdisciplinárny formát v kooperácii s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave; supervisor: Ivan Hlavatý – 

logo digital club

 

 • Ekovižn klub – v kooperácii s so študentskou organizáciou OIKOS; supervisori: Petra Garasová - , Alena Donovalová – 

logo ekovizn

 

 • Event Club – na podporu podnikateľských aktivít študentov; supervisor: Katarína Chomová –

 

 • Sales Academy – v kooperácii s viacerými obchodnými spoločnosťami; supervisor: Veronika Nekolová –

 logo sales academy

 

 • Media Club – v kooperácii s MediaCom, s. r. o.; supervisor: Miroslava Loydlová –

 logo media club

 

 • Online klub – v kooperácii s viac ako 10 partnermi; supervisor: Ľuboš Oláh – 

logo online klub

 

 

 

 

 • Jokerit TV – študentská televízia v kooperácii s Jokerit Petržalka, o. z. ; supervisor: Andrej Augustín –

 logo jokerittv