Loading page...

Desire. Design and Research in Business Environment

Category
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Date
Friday, 22 November 2019 09:00
Venue
D211
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Výstupom z konferencie bude zborník príspevkov s čiastkovými výsledkami členov riešiteľského kolektívu a zahraničných hostí zo spolupracujúcich univerzít.

Viac informácií, pokyny pre autorov príspevkov ako aj formu príspevku si vyžiadajte prostredníctvom e-mailu lubica.knoskova@euba.sk

Termín odovzdania príspevku: 14.11.2019

Emailová adresa na zasielanie príspevkov: desire2019@euba.sk

Články budú recenzované dvomi recenzentmi.

 
Stay informed about current events at the faculty?