Otázky na štátne skúšky 2017

Študijný program: PODNIKANIE V OBCHODE A CESTOVNOM RUCHU

Študijný program: ZAHRANIČNOOBCHODNÉ  PODNIKANIE

 

Pokyny k prihlasovaniu na štátne skúšky

Pokyny na spracovanie záverečnej práce

 

Názov pdf súboru záverečnej práce pre vloženie do AIS: musí mať stanovenú štruktúru

Pravidlo tvorby názvu sa nachádza v smernici Interná smernica č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach -  Článok 8, ods. 8