Loading page...

Department of Goods Quality Management

odborný asistent
Room: 3A.15
Phone: +421 2 6729 1345
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konzultačné hodiny

-

 

Vyučované predmety

  • Produkt a kvalita
  • Technické prekážky obchodu 

 

Najvýznamnejšie publikácie za ostatné roky

  • KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana – LACKOVÁ, Alica - KOLLÁR, Vojtech. Technické prekážky obchodu : regulovaný trh.1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 213 s.
  • KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KOLLÁR, Vojtech. Technické prekážky obchodu : voľný pohyb tovaru.1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 273 s.
  • KOLLÁR, Vojtech - KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Regulovaný trh výrobkov.1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 188 s.
  • KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Princípy spoločenskej zodpovednosti v produktovej politike. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 15, s. 401-407.
  • KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Uplatňovanie princípu transparentnosti na trhu produktov. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. [1-9].
  • KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Pôvod výrobku neznámy. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 306-310.
  • KOLLÁR, Vojtech - KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Technické prekážky obchodu : príručka. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 206 s.
Stay informed about current events at the faculty?