WINKLER, Martin, JUDr. Dipl. Ing., PhD.

Department of Business Law

Assistant Professor Deputy Head of the Department
Room 2A.30
Email
Phone +421 2 6729 1230
Životopis:
winkler_martin_zivotopis.pdf
Konzultačné hodiny:

Pondelok 15:00 - 17:00

Pedagogická činnosť:
  • Základy práva
  • Obchodné právo
  • Medzinárodné obchodné právo
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti

Vedecko-výskumná činnosť:

Účasť vo vedeckovýskumných projektoch:

  • Interný projekt EU č. 160036/03 Obstarávateľské zmluvy a ich využitie v zahraničnom obchode; vedúca projektu: doc. JUDr. K. Válková, CSc.; spoluriešiteľ: JUDr. Ing. M. Winkler

  • VEGA regist. číslo: 1/105/03 Obchodné zastúpenie podľa slovenskej a zahraničnej právnej úpravy s aplikáciou na podnikateľskú prax v domácom a zahraničnom obchode;  vedúca projektu: doc. JUDr. K. Válková, CSc.; spoluriešiteľ: JUDr. Ing. M. Winkler

  • VEGA regist. číslo: 1/3763/06 Postavenie veriteľa v obchodno-záväzkových vzťahoch v SR a v krajinách EÚ; vedúca projektu: doc. JUDr. K. Válková, CSc.; spoluriešiteľ: JUDr. Ing. M. Winkler.

Doplňujúce informácie a informácie pre študentov:

Členstvo v celoštátnych odborných výboroch, komisiách, radách a umeleckých orgánoch

  • 2002 – 2010: Obchodné právo (vyd. EPOS) – člen redakčnej rady
  • Od r. 2005: Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie – rozhodca
  • Od roku 2009: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied – člen