Loading page...
Faculty of Commerce has 11 registered members
NamePositionContact information
odborná asistentka
3A.12
+421 2 6729 1399
...
sekretariát katedry
3A.23
+421 2 6729 1312
...
odborná asistentka
3A.28
+421 2 6729 1398
...
docent
3A.10
+421 2 6729 1390
...
docentka
zástupkyňa vedúcej katedry
3A.25
+421 2 6729 1106
...
profesor
3A.14
+421 2 6729 1326
...
odborná asistentka
3A.15
+421 2 6729 1345
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
1B.04
+421 2 6729 1126
...
technická pracovníčka
3A.04
+421 2 6729 1314
...
docentka
vedúca katedry
3A.21
+421 2 6729 1367
...
odborný asistent
3A.20
+421 2 6729 1378
...
Stay informed about current events at the faculty?