BARINKOVÁ, Natália, Dipl. Ing.

Department of International Trade

PhD. student
Room 4A.21
Email
Phone +421 2 6729 1421
Konzultačné hodiny:

Pondelok 10:00 - 12:00

Štvrtok 8:00 - 10:00

 

Bakalársky seminár

Pondelok 8:30 - 10:00