BOROVSKÁ, Zuzana, Dipl. Ing.

Department of International Trade

PhD. student
Room 4A.04
Email
Phone +421 2 6729 1404
Konzultačné hodiny:

Pondelok 9:00 - 11:00

Štvrtok 9:00 - 11:00

 

Bakalársky seminár

Štvrtok 11:00 - 12:30