HLUŠKOVÁ, Tatiana, Dipl. Ing., PhD.

Department of International Trade

Assistant Professor
Room 2C.23
Email
Phone +421 2 6729 1240
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 15:15 - 16:45

 

Diplomový seminár

Utorok 15:15 - 16:45

 

Bakalársky seminár

po dohode so študentom