RUŽEKOVÁ, Viera, Assoc. Prof. Dipl. Ing., PhD.

Department of International Trade

Associate Professor
Room 2C.07
Email
Phone +421 2 6729 1209
Konzultačné hodiny:

Pondelok 13:00 - 14:00

Streda 13:00 - 14:00

 

Diplomový seminár pre 1. roč.

Pondelok 9:30 - 10:30

 

Diplomový seminár pre 2. roč.

Streda 10:00 - 11:30

Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti