ŠKORVAGOVÁ, Simona, Dipl. Ing., PhD.

Department of International Trade

Assistant Professor
Room 4A.10
Email
Phone +421 2 6729 1489
Konzultačné hodiny:

Utorok 17:00 - 19:00

 

Bakalársky seminár

Pondelok 15:00 - 17:00

 

Diplomový seminár

Streda 11:00 - 12:30

Pedagogická činnosť:
  • Manažment medzinárodného podnikania
  • Medzinárodný marketing
  • Spoločenská zodpovednosť firiem
Publikačná činnosť:

ŠKORVAGOVÁ, S. – DRIENIKOVÁ, K. 2016. Socioeconomic aspects of the EU competitiveness. In Actual problems of economics : scientific economic journal. - Kyiv : National academy of management, 2016.Vol. 180, no. 6 (2016), pp. 55-66.

ŠKORVAGOVÁ, S. – PÁSZTOROVÁ, J. 2014. The Global crisis and small - and medium - sized enterprises: threat or challenge? In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2014. Vol. 1, no. February (2014), pp. 125-133

ŠKORVAGOVÁ, S. 2014. Environmental Responsibility of Highly Reputed Czech and Slovak Firms. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe: the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism : 16. - 17. October 2014, Mojmírovce, Slovak Republic. Bratislava : EKONÓM publishing, 2014.  pp. 464-471

ŠKORVAGOVÁ, S. 2013. Environmental sustainability as a source of competitive advantage: implications for marketing strategy. In MERKÚR 2013: the proceedings of the international scientific conference for PhD students and young scientists : Bratislava, December 5 - 6, 2013. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2013. s. 431-439

ŠKORVAGOVÁ, S. – ZORKÓCIOVÁ, O. 2009. Perspektívy vývoja medzinárodného marketing. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 311 s.