ZUBAĽOVÁ, Ľubica, Dipl. Ing., PhD.

Department of International Trade

Assistant Professor
Room 2C.30
Email
Phone +421 2 6729 1200
Konzultačné hodiny:

Utorok 10:00 - 11:00

Streda 16:00 - 17:00

 

Bakalársky seminár

Utorok 15:00 - 16:30

 

Diplomový seminár

Štvrtok 12:30 - 14:00