HASPROVÁ, Mária, Dipl. Ing., PhD.

Department of Marketing

Assistant Professor
Room 5D.33
Email
Phone +421 2 6729 1558
Konzultačné hodiny:

Streda 13:30 - 15:00

Pedagogická činnosť:

V rámci pedagogickej činnosti sa podieľam na výučbe predmetov:

  • Marketing
  • Marketingové aplikácie
  • Cenové rozhodovanie v marketingu
  • Marketing miest a obcí
Publikačná činnosť:

ORESKÝ, Milan - BALHAR, Vítězslav - ČIHOVSKÁ, Viera - FOLVARČÍKOVÁ, Lucia - FRANCOVÁ, Zuzana - HANULÁKOVÁ, Eva - HASPROVÁ, Mária - LIPIANSKA, Júlia - LOYDLOVÁ, Miroslava - MATUŠOVIČOVÁ, Monika - ORGONÁŠ, Jozef - VASIĽOVÁ, Mária. Aplikovaný marketing. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 351 s. ISBN 978-80-8168-382-4. [23,78 AH].

LIPIANSKA, Júlia - HASPROVÁ, Mária. Cenové rozhodovanie v marketingu : vybraté problémy. 1. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2011. 152 s. ISBN 978-80-89393-71-8. [8,22 AH].

KITA, Jaroslav - ČIHOVSKÁ, Viera - DZUROVÁ, Mária - HASPROVÁ, Mária - KITA, Pavol - LABSKÁ, Helena - LIPIANSKA, Júlia - ŠTENSOVÁ, Antónia. Marketing. Bratislava : Iura Edition, 2010. 411 s. ISBN 978-80-8078-327-3. [24,50 AH].

HASPROVÁ, Mária - BALÁŽI, Peter - DRÁBIK, Peter - FRANCOVÁ, Zuzana - LITOMERICKÝ, Juraj - ŽÁK, Štefan. Marketing miest a obcí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 187 s. ISBN 978-80-225-3038-5. [11,578 AH].

HASPROVÁ, Mária. Marketing finančných inštitúcií - vybrané problémy. Bratislava : Daniel Netri, 2008. 100 s. ISBN 978-80-969567-6-0.

HASPROVÁ, Mária. Marketing regiónu. Nesluša : Progressus Slovakia, 2007. 121 s. ISBN 978-80-969642-5-3.

Vedecko-výskumná činnosť:

VEGA 1/0326/15 Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora – spoločný postup versus individuálne riešenia

VEGA 1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba

VEGA 1/4600/07 Podmienky a predpoklady rozvoja vzťahového marketingu ako nástroja konkurencieschopnosti slovenských podnikov v kontexte jednotného európskeho trhu

KEGA 201-039EU-4/2010 Marketing miest a obcí – monografia s multimediálnou podporou