VERNEROVÁ, Dominika, Dipl. Ing., PhD.

VERNEROVÁ, Dominika, Dipl. Ing., PhD.

referentka pre komunikáciu a PR

Officer

1B.07 +421 2 6729 1122
ONDREJKOVIČ, Marián

ONDREJKOVIČ, Marián

Officer

1B.19 +421 2 6729 1192