Loading page...
  • v rámci projektu KA107

viac informácii o programe Erasmus+ - učiteľské a zamestnanecké mobility v rámci projektu KA107 nájdete na: http://www.euba.sk/test

 

  • v rámci programu ERASMUS+

viac informácii o programe Erasmus+ - učiteľské a zamestnanecké mobility nájdete na: http://of.euba.sk/verejnost/aktuality/192-ucitelske-a-zamestnanecke-mobility-erasmus-na-akademicky-rok-2016-2017

 

  • Národný štipendijný program Slovenskej republiky

Viac informácii o programe Národný štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov. Výzvu na predkladanie žiadostí na letný semester akademického roka 2016/2017 (uzávierka 31. 10. 2016 o 16:00) nájdete na: http://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-letny-semester-akademickeho-roka-2016/2017-je-otvorena

Stay informed about current events at the faculty?