Loading page...
  • zahraničná stáž pre študentov v akademickom roku 2016/2017 v rámci programu Erasmus+

 viac informácii o programe Erasmus Plus - zahraničné stáže pre študentov nájdete na: http://of.euba.sk/oznamy-fakulty/193-vyberove-konania-pre-studentov-erasmus-staz-2016-2017

 

  • Národný štipendijný program Slovenskej republiky

Viac informácii o programe Národný štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov. Výzvu na predkladanie žiadostí na letný semester akademického roka 2016/2017 (uzávierka 31. 10. 2016 o 16:00) nájdete na: http://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-letny-semester-akademickeho-roka-2016/2017-je-otvorena

 

  • Erasmus+ mobilita pre študentov 3. stupňa štúdia

viac informácii o programe Erasmus Plus - mobilita  pre študentov 3. stupňa štúdia nájdete na: http://www.euba.sk/test/erasmus-plus-ka2

Stay informed about current events at the faculty?