V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 54 ods. 21, oznamujeme konanie obhajoby dizertačnej práce.

Obhajoby dizertačných prác sa budú konať 30. 6. 2022 na Obchodnej fakulte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, nasledovne

 • miestnosť D211, 1. posch.:
  • 09:00 Ing. Barbora Družbacká
  • 10:30 Ing. Simona Krivosudská
  • 12:30 Ing. Anabela Luptáková
 • zasadačka dekana 1B02, 1. posch.:
  • 09:00 Ing. Renáta Ševčíková
  • 10:30 Ing. Dominika Vernerová
  • 12:30 Ing. Marek Kukura

Viac informácií v oznámení o konaní obhajoby dizeratačnej práce TU.

 

 

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.