Loading page...

Na konci semestra študenti 1. ročníka 2. stupňa štúdia študijného programu manažment cestovného ruchu absolvovali exkurziu v meste Galanta.

Na Mestskom úrade si vypočuli prednášku o aktivitách mesta v oblasti CR, ako aj o projektoch financovaných z fondov EÚ. Po diskusii nasledoval spoločný obed a program pokračoval návštevou Neogotického kaštiela, kde ich prijal viceprimátor mesta, ktorý im predstavil krátku históriu a oboznámil ich s aktivitami, ktorými chce mesto, ale aj občianske združenie zviditeľniť túto národnú kultúrnu pamiatku a prilákať ešte viac turistov do Galanty. Prehliadkou kaštieľa, jeho nádvoria a zrekonštruovaných priestorov Eszterházyho vinárne a kaviarne sa exkurzia skončila. Ďakujeme mestu Galanta, že umožnilo našim študentom z katedry služieb a cestovného ruchu absolvovať túto zaujímavú exkurziu.

 

Stay informed about current events at the faculty?