Loading page...

Pred pár dňami zavítali medzi nás študenti stredných škôl... Ich cieľ bol jasný - dozvedieť sa čo najviac informácií o možnostiach štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a jej fakultách.

Obchodná fakulta aj tento rok otvorila svoje brány uchádzačom o štúdium v rámci Informačného dňa Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý sa konal 10. 2. 2017 od 9,00 do 12,00 hod.

Vo vestibule budovy, v ktorej Obchodná fakulta sídli, boli pripravené prezentačné stánky jednotlivých študijných programov, ktoré fakulta ponúka na 1. stupni štúdia: podnikanie v obchode, medzinárodné podnikanie a podnikanie v cestovnom ruchu a službách. V každom prezentačnom stánku boli prítomní zamestnanci katedier, ktoré naše študijné programy zabezpečujú, kompetentní a pripravení odpovedať na otázky uchádzačom o štúdium. Zároveň v spoločenskej miestnosti v 30-minutových cykloch prebiehala prezentácia fakulty so zameraním na opodstatnenie a prínos Obchodnej fakulty v oblasti obchodnovedných disciplín, uplatniteľnosť absolventov v praxi, spoluprácu fakulty s praxou v podobe jedinečného programu Talentway a možnosti štúdia v zahraničí. Zo strany stredoškolákov bol veľký záujem o diskusiu, ktorá prebiehala v závere každého bloku prezentácie fakulty. Predovšetkým ich zaujímali možnosti štúdia v zahraničí, podpora študentov v kariérnom uplatnení už počas štúdia, náročnosť štúdia či možnosti mimovzdelávacích aktivít.

Teší nás, že medzi nás zavítalo naozaj veľa študentov a stali sa v priebehu prezentácie Obchodnej fakulty nachvíľu našou  súčasťou. Stredoškolákom želáme úspešné ukončenie stredoškolského štúdia a veríme, že s mnohými z nich sa stretneme na začiatku nového akademického roka ako študentmi Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

 

Stay informed about current events at the faculty?