Loading page...

Hrad Devín, Bojnický zámok, Trenčiansky hrad, Červený Kameň, Nitriansky hrad, zrúcanina Kamenického hradu, Komárňanská pevnosť, či Jazzové dni v Bratislave – aké ekonomické prínosy má ich návštevnosť  pre región/lokalitu?

Riešením tohto praktického zadania sa zaoberali v zimnom semestri študenti 1. ročníka 2. stupňa štúdia študijného programu manažment cestovného ruchu  v rámci predmetu ekonomika cestovného ruchu.

Z terénneho zisťovania priamo na mieste si skupiny priniesli úsmevné zážitky, čelili nepriaznivému novembrovému počasiu a aj neochote respondentov odpovedať. Spracovanie práce umožnilo nazrieť do praktickej aplikácie teoretických možností riešenia kvantifikácie ekonomických prínosov cestovného ruchu. 

 

Stay informed about current events at the faculty?