Loading page...

Peniaze hýbu svetom, no bez peňazí sa žiť nedá. Aj keď najpopulárnejší medzi menami je teraz virtuálny bitcoin, bežný život stojí a padá na „gazdovskej“ finančnej gramotnosti. A v tej žiaci a študenti slovenských škôl výrazne zaostávajú za ostatným svetom. Dobrá výzva z praxe, ako tento stav zmeniť.

A tak vzniklo nové partnerstvo Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave s Poštovou bankou, a. s., a s ním nový projekt iGeneration na podporu finančnej gramotnosti učiteľov aj študentov na stredných školách. To bol podnet na vznik ďalšieho nového FinGra klubu pre praktickú výučbu na Obchodnej fakulte. Pilotné vzdelávania pre študentov zabezpečovalo 12 skvelých lektorov z Poštovej banky, ktorí nielen ozrejmili viaceré oblasti finančného sveta, ale aj poskytli zaujímavú osnovu na to, ako túto oblasť hravo, jednoducho, no precízne zvládnuť.

Potom systémom learning-by-doing spracovali študenti Obchodnej fakulty vo FinGra klube realizačný projekt, ako zvýšiť ekonomické zmýšľanie novej generácie. V rámci projektu spracovali osnovu do hravého formátu tréningov a k tomu aj návrhy na rôzne didaktické pomôcky pre učiteľov stredných škôl. Celý semester vyústil do úvodného eventu Týždňa finančnej gramotnosti, kde prezentovali a overovali tieto nástroje s ostatnými študenti univerzity.

FinGra klub pokračuje ďalej – na Obchodnej fakulte novým kolom zaujímavých projektov pre študentov v letnom semestri. V priebehu celého roka 2018 budú lektori Obchodnej fakulty poskytovať podporu pre finančnú gramotnosť učiteľov stredných škôl v kontinuálnom vzdelávaní, pričom budú využívať už osvedčenú projektovú výučbu. Prvý workshop s učiteľmi stredných škôl ukázal, že táto téma je nielen aktuálna, ale aj veľmi žiadaná v zrozumiteľnom a dostupnom formáte. A ten práve vznikol aj vďaka študentom Obchodnej fakulty a pracovníkom Poštovej banky.

Stay informed about current events at the faculty?