Na pôde Obchodnej fakulty bola 26. 3. 2019 podpísaná dohoda o odbornej spolupráci so Zväzom obchodu Slovenskej republiky.

Ekonomická univerzita v Bratislave, zastúpená rektorom univerzity prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., a dekanom Obchodnej fakulty Ing. Petrom Drábikom, PhD., podpísala rámcovú dohodu o odbornej spolupráci so Zväzom obchodu Slovenskej republiky (ďalej "ZO SR") zastúpeným jeho prezidentom JUDr. Martinom Katriakom a 1. viceprezidentom doc. Ing. Pavlom Konštiakom, PhD. Predmetom dohody je rámcová úprava vzťahov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a ZO SR, ktoré sa budú rozvíjať predovšetkým v oblasti vzdelávania, vedecko-výskumných aktivít, v oblasti podpory študentov prostredníctvom vytvorenia priestoru na odbornú prax študentov v spoločnostiach, ktoré sú členmi ZO SR.

Rámcová dohoda bola podpísaná na dobu neurčitú a vytvára široký rámec, ktorý bude užitočný pre našich študentov rozšírením možností na spoluprácu s hospodárskou praxou.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.