26. 3. 2019 sa konal informačný deň Ekonomickej univerzity v Bratislave pre záujemcov o 2. stupeň štúdia, na ktorom mala zastúpenie aj Obchodná fakulta.

Okrem tradičného formátu – prezentačných stánkov jednotlivých študijných programov ponúkaných fakultou na 2. stupni štúdia, ktoré boli umiestnené vo vestibule budovy V1, sme pre študentov pripravili zábavnejšiu formu sprostredkovania informácií o obsahu štúdia. Bol ňou krátky kvíz, ktorý prebiehal v spoločenskej miestnosti V1 a do ktorého prípravy a realizácie sme zapojili aj Študentský parlament Obchodnej fakulty. Študenti si hravou formou otestovali, čo vedia o Obchodnej fakulte, aké majú poznatky a vedomosti v oblastiach, ktoré sa vyučujú na Obchodnej fakulte. Víťazi kvízu si so sebou odniesli malé odmeny.

V prezentačných stánkoch záujemcovia mohli stretnúť pedagógov, doktorandov, ktorí sa na výučbe predmetov podieľajú, ale aj študentov, ktorí na konkrétnych študijných programoch študujú, a tak získať zaručené informácie z pravej ruky. Záujem bol o obsahovú náplň jednotlivých študijných programov, spoluprácu s praxou, možnosti štúdia v zahraničí, ale aj štandardné otázky týkajúce sa prijímacieho konania.

Sme radi, že je o nás záujem.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.