Zažiť na vlastnej koži jednu z najvýznamnejších akademických slávností – inauguráciu rektora a dekanov fakúlt EU v Bratislave, ktorá sa koná raz za 4 roky, je nezabudnuteľný zážitok.

Predstavte si sálu – Aulu Ekonomickej univerzity v Bratislave, do ktorej za hlasných fanfár zostupuje po schodoch zástup akademických funkcionárov oblečených v najrozmanitejších talároch, ktorí prišli na túto slávnosť z rôznych univerzít na Slovensku i zahraničia. Hostia v sále sú tiež z rôznych oblastí života spoločnosti – zástupcovia štátnej správy, verejnej správy, diplomatických zborov.

Po odznení slovenskej hymny sa inaugurovaným prihovárajú významní hostia. Rektor EU v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., skladá sľub a predsedom akademického senátu EU v Bratislave je inaugurovaný - je mu odovzdaná insígnia – reťaz rektora.

Po inaugurácii rektora nasleduje inaugurácia dekanov jednotlivých fakúlt EU v Bratislave, ktorí skladajú sľub a rektor im odovzdáva insígnie – reťaze dekanov.

Počas slávnosti odznie mnoho vážnych slov a myšlienok, ktoré túto slávnostnú atmosféru umocňujú. Na záver inaugurácie ako akademickej slávnosti zaznie Gaudeamus Igitur a opäť za zvukov fanfár zástup akademických funkcionárov opúšťa priestory sály.

Takto nejako vyzerala slávnostná inaugurácia, ktorá sa konala 19. 3. 2019, na ktorej bol inaugurovaný aj dekan Obchodnej fakulty, Ing. Peter Drábik, PhD.

Photos by: Roman Pinček / Official a Pavol Harum

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.