Loading page...

Na základe úspešných rokovaní vedenia Obchodnej fakulty EU v Bratislave a Fakulty Podnikohospodárskej VŠE v Prahe bola 14. 5. 2019 podpísaná dohoda o dvojitom diplome.

Počas návštevy VŠE v Prahe podpísali rektor EU v Bratislave, Ferdinand Daňo a dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave, Peter Drábik s rektorkou VŠE v Prahe, Hanou Machkovou a dekanom Fakulty podnikohospodárskej VŠE v Prahe, Ivanom Novým, "zmluvu o poskytovaní študijného programu typu double degree”. Ide o prvú dohodu o dvojitom diplome na Obchodnej fakulte EU v Bratislave.

Zmluvné strany sa dohodli na podmienkach, za ktorých udelia dvojitý diplom Obchodnej fakulty EU v Bratislave a Fakulty podnikohospodářské VŠE v Prahe študentom zapísaným v študijnom programe marketingový a obchodný manažment na Obchodnej fakulte EU v Bratislave a v študijnom programe management na Fakulte podnikohospodárskej VŠE v Prahe. Podpisom tejto zmluvy sa vytvárajú perspektívy pre štúdium študentov Obchodnej fakulty EU v Bratislave v zahraničí s možnosťou získať dvojitý diplom.

Stay informed about current events at the faculty?