Dňa 27.9.2013 sa v rovnakom čase a na 13 rôznych miestach v piatich mestách na Slovensku (Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Tatranská Lomnica) stretli vedci, aby v rámci 7. ročníka Festivalu vedy – Noc výskumníkov 2013 prezentovali vedecké výsledky širokej verejnosti. Mottom tohtoročnej Noci bolo VEDA JE ŽIVOT.

Obchodná fakulta EU v Bratislave v zastúpení niekoľkých členov Katedry služieb a cestovného ruchu a Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru vo vedeckom stánku “Ekonómia pre všetkých” pripravila pre laickú verejnosť niekoľko zábavných aktivít.

Katedra služieb a cestovného ruchu sa prezentovala viacerými aktivitami:

1.Ponuka spolupráca s praxou – prezentovaný bol aktuálny vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“. Tento program je určený hlavne pre záujemcov, ktorí chcú pracovať v pozícii tourist guide - sprievodca v lokalite, tour manager - vedúci zájazdu, representative – delegát v stredisku cestovného ruchu, resp. delegát cestovnej kancelárie a jeho výučba sa začína tento piatok (4.10.2013). 

2. "Značka Slovenska" - Prieskum medzi návštevníkmi, ktorý by napomohol  brandingu Slovenska obsahoval otázky týkajúce sa symbolov Slovenska - možnosti výberu boli hlavné lákadlá cestovného ruchu ako sú Vysoké Tatry, Bratislavský hrad, Dunaj, Kriváň, Čičmany, kúpele, ale aj fujara, tradičné syrové výrobky a detviansky kroj.

3. Program pre najmenších - pre deti bola pripravená slepá mapa, na ktorej mali zakresliť obľúbené miesta ich prázdninových výletov, či už hrady, mestá alebo iné zaujímavé atraktivity. Pomôckou im bola aj foto-prezentácia našich študentov zachytávajúca rôzne obce Slovenska s ich turistickými atrakciami.

Odmenou pri zúčastnení sa na aktivitách nášho stánku boli okrem rozšírenia si obzoru z domáceho cestovného ruchu aj tradičné slovenské medovníčky.

Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru v súlade s jej tematickým zameraním vedeckej činnosti upriamila pozornosť na aktivity so sloganom Good in Slovakia, ktorý v sebe skrýva podstatu a obsahovú náplň úloh pripravených pre návštevníkov:

1. Slovenské ikony – jednoduchá hra, ktorej cieľom bolo zistiť povedomie a názor spotrebiteľov o slovenských ikonických produktoch (vo väčšine prípadov potravín). Úlohou respondentov bolo vybrať si 3 krabice, v ktorých boli skryté ikonické produkty a vyjadriť vlastný názor, čo považujú za ikonický produkt, či sa jedná o ikonický produkt, prečo ho považujú za ikonický.

2. Čo je kvalita? – prostredníctvom matematicko-štatistickej metódy párového porovnania vlastností potravín spotrebitelia zistili, podľa ktorých vlastností určujú kvalitu produktu.

3. Poznáš ich význam? – edukačná hra, ktorej cieľom bolo naučiť spotrebiteľov poznať správny význam značiek, ktoré sa používajú pre označovanie produktov. Spotrebitelia sa mohli dozvedieť, čo znamenajú, resp. aký majú význam jednotlivé logá (napr. eurolist, chránené zemepisné označenie, Značka kvality SK, Slovak Gold, Fairtrade, a pod.) zobrazované na obaloch produktov.

 

Fotogaléria

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.