Pán profesor, navždy zostanete v našich srdciach. Česť Vašej pamiatke!

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým kolegom, študentom, priateľom a známym, že nás dňa 21. 8. 2019 vo veku nedožitých 65 rokov navždy opustil vzácny človek prof. Ing. Peter BALÁŽ, PhD.,

ktorý počas 41 rokov na Obchodnej fakulte pôsobil vo funkcii vedúceho katedry medzinárodného obchodu, v rokoch 1990 - 1997 bol dekanom Obchodnej fakulty. Ako významný odborník v oblasti medzinárodného obchodu bol poradcom ministerstiev, bánk, členom dozorných rád a vedeckých rád univerzít doma a v zahraničí.

 

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým sa bude konať 28. 8. 2019 o 14:00 v Krematóriu v Bratislave.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.