Vďaka mobilitám v rámci programu Erasmus+ sa rozširujú možnosti spolupráce Obchodnej fakulty so zahraničnými univerzitami.

Jedným z výsledkov je aj skutočnosť, že Obchodná fakulta v spolupráci s „Hanoi University of Industry, Trisakti University, Jakarta a University of Social Sciences in Warszaw“ spoluorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu 5th IBSM Conference : Business, Management and Accounting, ktorá sa uskutočnila 19. – 21. apríla 2018 v hlavnom meste Vietnamu – Hanoj.

V rámci úvodného dňa konferencie súčasťou programu bolo plenárne rokovanie, na ktorom vystúpila Paulína Krnáčová ako keynote speaker s prednáškou na tému Bezpečnosť potravín v kontexte ochrany spotrebiteľa. Počas otvorenia medzinárodnej vedeckej konferencie prodekan pre PR, Peter Drábik, prevzal ďakovný list predsedu organizačného výboru, prof. Asepa Hermawana z Trisakti University, Jakarta.

Svojimi aktívnymi vystúpeniami počas rokovaní v sekciách v nasledujúcom dni zastupovali fakultu Ferdinand Daňo, Peter Drábik a Paulína Krnáčová.

Počas pracovného pobytu v Hanoji zástupcovia fakulty spolu s rektorom EU v Bratislave navštívili dve významné vietnamské univerzity „National Economics University“ a „Hanoi University of Industry“, kde rokovali o možnostiach spolupráce v oblasti študentských a zamestnaneckých mobilít, vedecko-výskumnej činnosti, organizovania spoločných vedeckých podujatí, ako aj uzatvorenia zmlúv o dvojitých diplomoch.

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.