25. 5. 2018 hostila Obchodná fakulta EU v Bratislave viac ako 40 účastníkov zo 7 krajín na medzinárodnej vedeckej konferencii 18th International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment 2018,

Konferencie, ktorá je výsledkom dlhodobej spolupráce Obchodnej fakulty EU v Bratislave s Fakultou medzinárodných vzťahov a Podnikovohospodárskou fakultou Vysokej školy ekonomickej v Prahe, sa zúčastnili najvyšší predstavitelia oboch univerzít: Ferdinand Daňo, rektor EU v Bratislave a Hana Machková, rektorka VŠE, Praha, ktorí otvorili konferenciu; ale aj zástupcovia jednotlivých fakúlt: Štefan Žák, dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave a Josef Taušer, dekan Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe, Petr Král z Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe, Miroslav Karlíček z Podnikovohospodárskej fakulty VŠE v Prahe a Peter Drábik z Obchodnej fakulty EU v Bratislave ako predseda medzinárodnej konferencie. Plenárne rokovanie konferencie sa pravidelne realizuje aj ako videokonferencia, ktorú moderovali Paulína Krnáčová na EU v Bratislave a Radek Čajka na VŠE v Prahe.  V rámci plenárneho rokovania, ktoré prebiehalo v zasadačke rektorátu EU v Bratislave a prostredníctvom online prenosu aj na pôde Vysokej školy ekonomickej v Prahe v doobedňajších hodinách, vystúpili:

  • Miroslav Hošek (President & CEO, AFP advanced food products LLC.) s prednáškou na tému Big Data: Good Servant or Wicked Master?
  • Martin Volek (CEO, Volis International and Google Partners Trainer) s prednáškou na tému 5 Digital Marketing Trends in the Changing Business Environment in 2018.
  • Hendrik Bremer (Member of the Board, zltymelon.sk) s prednáškou na tému FinTech Trends, Crowdfunding and the Examples of Zlty Melon P2P Lending

Po konferenčnom obede nasledovalo rokovanie v sekciách: (1) medzinárodný obchod a financie, ktorú viedol Peter Baláž z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave; (2) medzinárodné podnikanie a management, ktorú viedol Jozef Orgonáš z Katedry marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave a (3) medzinárodný marketing a spotrebiteľské správanie pod vedením Petra Krála z Katedry medzinárodného obchodu Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe.

Účastníkmi boli zástupcovia vysokých škôl zo 7 krajín: Slovenska, Českej republiky, Poľska, Švédska, Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, ktorí pozitívne hodnotili priebeh a organizáciu konferencie. Ocenili príjemnú tvorivú aj priateľskú atmosféru.

Najbližšie sa ďalší ročník tejto konferencie CEECBE 2019 bude konať 24. mája 2019 na Vysokej škole ekonomickej v Prahe pod organizačným vedením našimi pražskými partnermi. Viac informácií o konferencii nájdete na: https://ceeconference.vse.cz

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.