Loading page...

Počas tohto semestra sa študenti voliteľného predmetu prípadové štúdie v cestovnom ruchu zúčastnili viacerých exkurzií naprieč rôznorodými podnikmi cestovného ruchu, spojených s odbornými prednáškami zástupcov praxe cestovného ruchu.

Radek Zábranský (Director Aviation & Strategic Marketing) prezentoval akciovú spoločnosť Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Zaujímavou bola nielen súčasnosť, ale aj plánovaná budúcnosť tohto letiska. Spolu s Veronikou Ševčíkovou, hovorkyňou letiska, nás previedli „útrobami“ letiska.

Prevádzku Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava, náplň svojej práce a postup pri marketingových analýzach trhu predstavil Róbert Tóth (general manager hotela).

Zaujímavou bola prednáška o pôsobení SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade vedená Jurajom Kucharíkom, historikom s ekonomickým vzdelaním v cestovnom ruchu v rámci nášho bakalárskeho štúdia. Študenti si mohli nadväzne na prednášku ešte pozrieť novú veľkú výstavu z Peterhofu s unikátmi, ktoré ešte neboli v strednej Európe vystavené.

O rôznorodých aktivitách spoločnosti Settour prišli na pôdu Obchodnej fakulty porozprávať Andrej Maťko, riaditeľ spoločnosti a Marian Holický, obchodný riaditeľ spoločnosti. Vysvetlili podstatu väzieb cestovnej kancelárie s dodávateľmi a odberateľmi a predstavili inovácie spoločnosti na trhu cestovného ruchu.

Študenti mohli vidieť nielen rôzne podniky cestovného ruchu, ale aj rôzne osobnosti z praxe cestovného ruchu. Každý z prednášajúcich bol iný nielen po osobnostnej stránke (tak ako sme rôznorodí my všetci), ale aj po odbornej stránke, kreovaný svojou prácou a prostredím, s rôznymi poznatkami a skúsenosťami z určitej oblasti cestovného ruchu tak, ako je rôznorodý aj samotný cestovný ruch.

 

Ďakujeme všetkým prednášajúcim za ich ochotu a čas,

Anna Michálková

Stay informed about current events at the faculty?